Skip Navigation LinksAna Sayfa > Şubemiz Tarafından Yürütülen Projeler

Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesi’nin Değerlendirilmesi (NCSA)

 

Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesi’nin Değerlendirilmesi (NCSA) projesinin temel amacı, küresel çevre konularını ele almak üzere ülke düzeyinde kapasite geliştirme önceliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek ve özellikle de Türkiye’nin UNCBD (Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi), UNCCD (Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi) ve UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) kapsamı altındaki mevcut taahhütlerini gerçekleştirmesi amacıyla ülkenin kapasitesini artırmaktır. NCSA süreci aynı zamanda aşağıdaki özel hedefleri taşımaktadır:

·         Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozulması/çölleşme tematik alanları kapsamında eylem için öncelikli küresel çevre meselelerini belirlemek, tasdik etmek ve gözden geçirmek;

·         Üç tematik alan içindeki ilgili kapasite oluşturma ihtiyaçlarını araştırmak;

·         Gelecekte yapılacak harici fonlama yardımına yönelik olarak hedeflenmiş ve eşgüdümü sağlanmış eylem ve talepleri araştırmak; ve

·         Ülke eylemini daha geniş ulusal çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesine bağlamak.

Söz konusu projenin ikincil bir amacı ise kapasite geliştirme ihtiyaçlarının süregelen değerlendirmelerini kolaylaştıracak olan uzun vadeli bir eşgüdüm mekanizması kurmaktır.

 

 

Yürütücü Kuruluş: Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, Dış İlişkiler ve  AB Dairesi Başkanlığı

Uygulayıcı Kuruluş: Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

        Toplam Bütçe: 254,700 USD

        Küresel Çevre Fonu (GEF) katkısı:199,500 USD

        Ulusal Katkı : 55,200 USD

        Resmi başlama tarihi : 23 Şubat 2009

        Bitiş Tarihi : 24 Ocak 2011

 

Proje kapsamında, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Kapsamında Türkiye’nin öncelikli kapasite ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eylemleri içeren “Ulusal Kapasite Eylem Planı” hazırlanmış ve Plan Sn. Bakan Veysel EROĞLU tarafından onaylanmıştır.

Sözkonusu projenin web sayfası için tıklayınız…