Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü > Katılım Ortaklığı Belgeleri

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Katılım Ortaklığı Belgesi”, üyeliğe hazırlanma sürecinde aday ülkenin kısa ve orta vadede aşama kaydetmesi gereken öncelikli alanları ortaya koyar ve bu çerçevede gerekli olan mali yardım çerçevesini belirtir. Kısa vadede yerine getirilmesi beklenen öncelikler bir yıllık bir süreyi kapsarken, orta vadeli öncelikler gerçekleşmesi bir yıldan fazla sürecek önceliklerden oluşur.

Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkenin adaylıktan üyeliğe geçiş sürecinde atması gereken somut adımları, gerçekleştirmesi gereken yasal reformları bir takvim çerçevesinde belirtmesi nedeniyle önemli bir yol haritasıdır. Bu adımların ne hızda gerçekleştireceği aday ülkenin inisiyatifindedir.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilk “Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)” 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş olup, bu belgeyi sonuncusu 18 Şubat 2008 tarihinde kabul edilen KOB olmak üzere 3 (üç) adet KOB izlemiştir.

“Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgeleri”ne ulaşmak için tıklayınız:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=123&l=1