Skip Navigation LinksAna Sayfa > GEF Yönetim Yapısı

 

GEF Meclisi

GEF Meclisi, tüm üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığı bir GEF yönetim organıdır. Bu her üç dört yılda bir toplanır ve GEF genel politikaları, GEF operasyon ve üyeliğinin gözden geçirme ve değerlendirme konularından sorumludur.

                      http://www.thegef.org/gef/assembly%20

GEF Konseyi

GEF Konseyi GEF’ in ana yönetim organıdır. Bu konsey, öncelikli GEF programlarını değerlendirmek, geliştirmek ve bunları adapte etmek gibi konulardan sorumludur. Konsey üyeleri, 16 gelişmekte olan ülke, 14 gelişmiş ülke ve 2 geçiş ekonomisine sahip ülke tarafından temsil edilmektedir.

http://www.thegef.org/gef/council

GEF Sekretaryası

GEF Sekretaryası Washington merkezli olup direkt olarak GEF Konseyi ve Meclisine hizmet vermekte olup verilen kararların etkili eylemlere dönüşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sekretarya çalışma programlarına dâhil edilen Sekretarya, iş programlarında yer alan projelerin oluşturulmasını, bunların uygulanmasını denetleyen ve operasyonel stratejilerin ve politikaların takip edildiğinden emin olunması konularını koordine eder.

GEF kurulma aşamasında, projelerin uygulanması hususunda yenisini inşa etmek yerine üç deneyimli kurumu seçmiştir