Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

FAO-TÜRKİYE ORMANCILIK ORTAKLIK PROGRAMI ANLAŞMASI İŞLERLİK KAZANIYOR

Mayıs 04, 2017

Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler(BM) Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanan “FAO-TürkiyeOrmancılık Ortaklık Programı Anlaşması”nın uygulama yönetmeliği mahiyetindeolan “Operasyonel Çerçeve” belgesi Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayınİbrahim ÇİFTÇİ ile FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Yuriko SHOJItarafından imzalandı. 

Anlaşma kapsamında, FAO Orta Asya AltBölge Ofisinin yardım sağladığı Türki Cumhuriyetler ile müşterek menfaatlerinbulunduğu diğer ülkelere yönelik olarak projeler gerçekleştirilecektir.Gerçekleştirilecek projeler için Bakanlığımız bu yıldan başlayarak her yıl 2milyon ABD Doları olmak üzere, önümüzdeki 5 yıllık dönemde toplam 10 milyon ABDDoları kaynağı FAO’ya aktaracaktır. 

İmzalanan Operasyonel Çerçeve ile ortaklık programımız işlerlik kazanacak olup, ülkemiz ormancılık alanında;özellikle sürdürülebilir orman yönetimi, ağaçlandırma, fidan üretimi, ormanyangınlarıyla mücadele gibi konulardaki bilgi ve tecrübelerini Balkanlar,Ortadoğu, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri ile paylaşma imkânıbulacaktır.

 Diğer taraftan, Bakanlığımız uzman vemühendisleri FAO ile ortaklaşa hayata geçirilecek projelerde aktif olarak görevalacaklar ve hem ülkemizde hem de anlaşmayı kapsayan ülkelerde deneyimlerinipaylaşma fırsatı bulacaklardır. Ayrıca, Uluslararası Kuruluşlarlaİlişkiler hususunda Bakanlığımızın teknik kapasitesinin geliştirilmesi yönündefayda sağlanacak ayrıca, ülkemizin teknik ve mali desteğininuluslararası arenada görünürlüğü artacaktır.